خلاصه بازی کالیاری 3 - آ اس رم 4

این بازی در تاریخ 11 اسفندماه 1398 و 1 مارس 2020 برگزار شد

منبع : ورزش سه