خلاصه بسکتبال سن آنتونیو - ایندیانا پیسرز

این بازی در 3 مارچ 2020 مصادف با 13 اسفند 98 برگزار شد

منبع : ورزش سه