توصیه جواد خیابانی به رعایت نکات بهداشتی

جواد خیابانی، سفیر سلامت فدراسیون پزشکی ورزشی: به نکات بهداشتی توجه کنیم.

منبع : ورزش سه