تمرین امروز زنیت با حضور سردار آزمون

تیم زنیت سن پترزبورگ در شرایطی که ویروس کرونا بحران تمام کشورهاست در شرایط عادی و نرمال در روسیه به نظر می رسد و بازیکنان حتی بدون استفاده از ماسک به تمرین پرداختند

منبع : ورزش سه