وضعیت مهدی طارمی در روزهای قرنطینه در پرتغال

گوشه ای از صحبت های مهدی طارمی لژیونر تیم ملی در باشگاه ریوآوه در لیگ پرتغال

منبع : ورزش سه