صحبت های طارمی درباره دلیل عدم جدایی از ریوآوه

توضیح مهدی طارمی درباره از دست دادن موقعیت حساس برابر پرتغال

منبع : ورزش سه