تقاضای یونس امامی از مردم برای ماندن در خانه

پس از شیوع کرونا تمامی ورزشکاران کشور از سرتاسر ایران با مردم به طور مستقیم صحبت کردند و بسیاری از فوتبالیست های جدید و سابق فوتبال کشور و ورزشکاران تمام رشته های ورزشی کشور به کمپین دست یار پیوسته اند و با مردم همراه شده اند. صحبتهای یونس امامی را با شما مردم عزیز در این ویدیو مشاهده می کنیم.

منبع : ورزش سه