هادی عقیلی به کمپین دست یار پیوست

هادی عقیلی برای مقابله با ویروس کرونا به کمپین دست یار پیوست.

منبع : ورزش سه