کشمکش جالب آنتونیو کاندروا بازیکن اینتر با فرزندش

به نظر آقای کاندروا خیلی به قوانین فاصله اجتماعی اعتقادی ندارد!

منبع : ورزش سه