بازی درخشان آرون رمزی در مقابل نوریچ

این بازی در سال 2013 برگزار شد.

منبع : ورزش سه