سوال مدیری از علی کریمی؛ شوچنکو الان کجاست؟

سوال مهران مدیری از علی کریمی؛ شوچنکو الان کجاست؟

منبع : ورزش سه