نظر امیر قلعه نویی از شائبه مهندسی شدن لیگ

گفتگوی اختصاصی ورزش سه و سایت آنتن با امیر قلعه نویی پر افتخارترین سرمربی تاریخ لیگ برتر ایران

منبع : ورزش سه