نظر وزیر ورزش و جوانان برای زمان بازگشایی مراکز ورزشی

منبع : ورزش سه