با ستارگان فوتسال ایران در جهان ؛ سید محمد ناظم الشریعه

قسمت سوم
مستند ویژه فوتسال
با ستارگان فوتسال ایران در جهان
میهمان:سید محمد ناظم الشریعه

منبع : ورزش سه