کنایه پیمان یوسفی به ارقام عجیب بدهی ها و راهکار مهران مدیری

متلک جالب پیمان یوسفی به ارقام عجیب بدهی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و حذف شدن چهار صفر از پول ملی

منبع : ورزش سه