ورشکستگی کامل باشگاه های ورزشی در استان هرمزگان

رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام هرمزگان:
ورشکستگی باشگاه های ورزشی هرمزگان نزدیک است/چشم انتظار حمایت هستیم

منبع : ورزش سه