قهرمانی برزیل در جام جهانی 1970 با تحقیر ایتالیا

منبع : ورزش سه