ناظم‌الشریعه: بحث آقای گلی شمسایی فرا ملی است

ناظم الشریعه: بحث آقای گلی شمسایی فراملی است، من نباید مشخص کنم

منبع : ورزش سه