گل مامه تیام در دیدار قاسم پاشا مقابل فنرباغچه

منبع : ورزش سه