خلاصه بازی ناپولی 3 - اسپال 1 (گزارش اختصاصی)

این بازی در تاریخ 8 تیرماه 1399 و 28 ژوئن 2020 برگزار شد

منبع : ورزش سه