گرم کردن بازیکنان استقلال قبل از بازی با سایپا

منبع : ورزش سه