دبل مهدی طارمی مقابل براگا(پنالتی)

دبل مهدی طارمی مقابل براگا(پنالتی)
ریو آوه [4]-3 برگا توسط مهدی طارمی پنالتی دقیقه 90+6'

منبع : ورزش سه