کفاشیان: سرپرستی من در فدراسیون منتفی شد

کفاشیان: سرپرستی من در فدراسیون منتفی شد
صحبتهای علی کفاشیان در گفت و گو با خبرنگاران درباره مسایل مختلف فدراسیون فوتبال:
هرچه تاخیر در انتخابات بیشتر شود فوتبال بیشتر متضرر خواهد شد/دولت باید در بسیاری از مسائل پاسخگو باشد و تعامل برقرار باشد همانطور که من در ۱۲ سال حضورم با دولت تعامل داشتم

منبع : ورزش سه