اعضای مجمع فقط به خاطر فوتبال سکوت کرده‌اند

علی قرایی (رییس هیئت فوتبال کرمان) : اعضای مجمع فقط به خاطر فوتبال سکوت کرده اند
علی قرایی رییس هیئت فوتبال استان کرمان در گفت و گو با خبرنگاران درباره مسایل مختلف فدراسیون فوتبال و اساسنامه فدراسیون فوتبال توضیح داد.

منبع : ورزش سه