علوی مدیر فولاد خوزستان: با ما مثل جزامی ها برخورد کردند !

منبع : ورزش سه