واکنش عزت‌اللهی به جمله سعید ما هم اسپانیایی بلده

صحبت سعید عزت اللهی درباره تیکه "سعید ما هم اسپانیایی بلده" جواد خیابانی

منبع : ورزش سه