گل اول ریو آوه به پورتیموننزه توسط(طارمی-پنالتی)

گل اول ریو آوه به پورتیموننزه توسط مهدی طارمی

منبع : ورزش سه