گل مهدی طارمی به سانتا کلارا در دقیقه ۲۳

گل اول ریوآوه به سانتا کلارا توسط مهدی طارمی در دقیقه ۲۳

منبع : ورزش سه