توضیحات جواد خیابانی؛ سوتی یا سوتفاهم

گفت و گوی جالب بیگ زاده با جواد خیابانی (بخش دوم)

منبع : ورزش سه