چیپ زیبای فرانچسکو توتی از راه دور

گل زیبای سلطان توتی

منبع : ورزش سه