دبل مهرداد محمدی مقابل الوکره

گل اول العربی به الوکره توسط مهرداد محمدی روی اشتباه عجیب دروازه بان در دقیقه ۷۲
گل دوم العربی به الوکره توسط مهرداد محمدی از روی نقطه پنالتی در دقیقه 90+5

منبع : ورزش سه