تقابل پورعلی گنجی و یارانش در برابر تیم افشین قطبی

پورعلی برنده دوئل ایرانی ها در چین؛
تیم شنزن با گل مشکوک در دقیقه ۹۴ توانست شیجیاژوانگ تیم تحت هدایت افشین قطبی را شکست دهد.

منبع : ورزش سه