خلاصه بازی بلژیک 4 - دانمارک 2

این بازی در تاریخ 28 آبان 99 برگزار شد.

منبع : ورزش سه