اشک های کارلو آنچلوتی برای درگذشت مارادونا

بغض کارلو آنچلوتی پیش از دیدار اورتون و لیدز یونایتد هنگام ادای احترام به دیه گو مارادونا

منبع : ورزش سه