گلزنی مهدی طارمی مقابل توندلا

گل چهارم پورتو به توندلا توسط مهدی طارمی
پورتو 4 - توندلا 3

منبع : ورزش سه