نشست خبری هاشمی نسب پس از دیدار با نفت مسجدسلیمان

نشست خبری مهدی هاشمی نسب مربی فولاد خوزستان پس از دیدار با نفت مسجدسلیمان
شرایط، بازی را به سمت بٍکٍش بٍکٍش پیش برد

منبع : ورزش سه