آخرین وضعیت کوهنوردان گرفتار در ارتفاعات تهران

آخرین وضعیت کوهنوردان گرفتار در ارتفاعات تهران از زبان مساعدیان، رئیس کمیته امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی:
تعداد تلفات به 10 نفر رسیده و احتمالا افزایش یابد.
در 50 سال گذشته چنین حادثه ای در ارتفاعات شمال تهران بی سابقه بوده است.

منبع : ورزش سه