قنبرزاده: کریمی بعد از سالها پایش را در فدراسیون گذاشت

منبع : ورزش سه