صحبتهای هاشمی نسب قبل از بازی با پرسپولیس

صحبت های مهدی هاشمی نسب مربی فولاد خوزستان قبل از بازی با پرسپولیس تهران

منبع : ورزش سه