خلاصه بازی بشیکتاش 2 - گالاتاسارای 0

خلاصه بازی بشیکتاش - گالاتاسارای در چارچوب رقابتهای سوپر لیگ ترکیه 2020/21

منبع : ورزش سه