کنفرانس خبری هاشمی‌نسب پس از دیدار با پرسپولیس

کنفرانس خبری مهدی هاشمی نسب مربی فولاد خوزستان پس از دیدار با پرسپولیس تهران

منبع : ورزش سه