هاشمی‌نسب: یکی از مربیان پرسپولیس بی‌احترامی کرد

منبع : ورزش سه