خلاصه بازی آمیان 1 - لیل 0

خلاصه بازی آمیان و لیل از هفته دوم لوشامپیونه فرانسه
گل اول آمیان با تاثیرگذاری دیدنی سامان قدوش به ثمر رسید و این بازیکن 90 دقیقه برای آمیان بازی کرد

منبع : ورزش سه