عملکرد عالی دنی سبایوس در اولین بازی آرسنال

نگاهی به عملکرد عالی دنی سبایوس در اولین بازی آرسنال در لیگ جزیره برابر برنلی

منبع : ورزش سه