ماجرای رکوردزنی وحید شمسایی

گوشه ای از گفت و گو با وحید شمسایی ستاره تمام نشدنی فوتسال در آنتن

منبع : ورزش سه