تست های پزشکی کوتینیو در باشگاه بایرن مونیخ

نگاهی به لحظه عقد قرارداد کوتینیو با بایرن مونیخ و پشت سر گذاشتن تست های پزشکی بایرن

منبع : ورزش سه