10 گل آکروباتیک و فراموش نشدنی تاریخ فوتبال

مروری بر 10 گل به یادماندنی و فراموش نشدنی دنیای فوتبال که با حرکات آکروباتیک به ثمر رسیده است.

منبع : ورزش سه